Γιατί χιονίζει;

Οι μικροί επιστήμονες από τα Προνήπια του Le Petit La Salle έκαναν πειράματα τήξης και πήξης. Έτσι, μέσω υποθέσεων και δοκιμών έφτασαν στα συμπεράσματά τους!

Προνήπια 1 & 2