Τήξη και πήξη του νερού

Ημέρα ηλιόλουστη και ζεστή, επιτέλους διάλειμμα, έξω! Ο κάβουρας(μεγάλο παιχνίδι) κείτεται παραμελημένος σε μια γωνιά του προαύλιου χώρου. Αίφνης το σκηνικό αλλάζει και όλα τα παιδιά κατακλύζουν τον κάβουρα. Ο πάγος που είχε σχηματιστεί μέσα στο παιχνίδι έκανε τον κάβουρα πόλο έλξης και όχι μόνο στην αυλή, αφού βρέθηκε να παρασύρετε από τα παιδιά και να τοποθετείται στον χώρο της «παρεούλας». Όλα τα χεράκια γλιστρούν επάνω στον πάγο με έντονη την αίσθηση του πολύ κρύου και της λείας επιφάνειάς του. Ακολουθούν πολλές ερωτήσεις σχετικές με το θέμα πάγος. Τα παιδιά, θέλοντας να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, χωρίζονται σε ομάδες και προχωρούν σε πειράματα, παρατηρήσεις και συμπεράσματα για την τήξη και πήξη του νερού.

Νήπια 1