Πώς φροντίζουμε το μωρό;

Τα μελισσάκια μαθαίνουν να γίνονται υπεύθυνα και να  φροντίζουν το μικρό μωρό της τάξης μας. Το κάνουμε μπάνιο, το σκουπίζουμε, το ντύνουμε, το ταΐζουμε και τέλος το κοιμίζουμε.

Παιδικός Σταθμός 3