Όταν ο χαρταετός συναντάει τον Ελύτη

"…να γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο, ακόμη κι όταν ουρανός δεν υπάρχει..."

(Ο. Ελύτης, Μικρός Ναυτίλος)

clip_image002

Προνήπια 1