Η άνοιξη των παιδιών

Ομαδικά έργα παιδιών με θέμα τα χρώματα της άνοιξης. Χρώματα, πινέλα, προσανατολισμός στο χαρτί και συνεργασία!

__________ 1__________ 3

Προνήπια 1