Θούριος

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
Παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!
(Θούριος, Ρήγας Φεραίος)

Θούριος (2)Θούριος (3)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Νήπια 2