Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

Τα μελισσάκια δραματοποιούν τον μύθο του Αισώπου: «Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας». Μετά την αφήγηση της ιστορίας, μεταμορφώνονται σε τζιτζίκια, κρατώντας όργανα, και σε μυρμήγκια, κουβαλώντας σποράκια. Όσο τα μυρμήγκια δουλεύουν σκληρά τους ζεστούς μήνες, τόσο οι τζίτζικες διασκεδάζουν. Στο τέλος, όμως, αυτοί είναι που πεινάν και ζητούν βοήθεια απ’ τα εργατικά μυρμήγκια.

τζίτζικας και μέρμηγκας (1)τζίτζικας και μέρμηγκας (2)

τζίτζικας και μέρμηγκας (3)τζίτζικας και μέρμηγκας (4)

Παιδικός Σταθμός 3