Τα μουσικά όργανα

Τα μελισσάκια γνωρίζουν τα πνευστά, τα κρουστά, τα έγχορδα και τα πληκτροφόρα όργανα. Στη συνέχεια, μεταμορφώνονται σε μουσικούς, παίζουν μαζί τους, φτιάχνουν το δικό τους μουσικό όργανο (μαράκα) και μαθαίνουν διασκεδάζοντας.

τα μουσικά όργανα (1)τα μουσικά όργανα (2)

τα μουσικά όργανα (3)τα μουσικά όργανα (4)

τα μουσικά όργανα (5)τα μουσικά όργανα (6)

Παιδικός Σταθμός 3