Μασκαράδες Καλλιτέχνες

Δεν είμαστε μόνο καλλιτέχνες! Γινόμαστε και μασκαράδες στο club εικαστικών.

μασκαράδες καλλιτέχνες (1)μασκαράδες καλλιτέχνες (4)

μασκαράδες καλλιτέχνες (2)μασκαράδες καλλιτέχνες (3)

μασκαράδες καλλιτέχνες (5)μασκαράδες καλλιτέχνες (6)

Άννα Δήμου
Δασκάλα Ομίλου Εικαστικών