Προσέγγιση της έννοιας της πρόσθεσης.

Τα παιδιά έχουν μαθηματικά ερεθίσματα στο περιβάλλον από την ώρα που γεννιούνται. Συνεπώς, έρχονται στο νηπιαγωγείο με αρκετή άτυπη γνώση σε σχέση με την έννοια του αριθμού, τις ιδιότητες και τις λειτουργίες του. Μπορούν να χρησιμοποιούν λέξεις των μαθηματικών, μερικά καταφέρνουν ακόμη και να προσθέτουν ή να αφαιρούν. Γι’ αυτό σήμερα, με αφορμή μια πρόσθεση που προέκυψε από το Project μας, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε την έννοια αυτή με υλικό της τάξης μας.

πρόσθεση (1)πρόσθεση (2)

Νήπια 1