Φυσικές Επιστήμες: Τήξη και πήξη του νερού

τήξη και πήξη του νερού (2)Οι μικροί επιστήμονες, αφοσιωμένοι στο έργο τους, μελετούν προβληματισμένοι το φαινόμενο και τη διαδικασία τήξης και πήξης του νερού. Και ως προέκταση αυτού, τις αλλαγές που δέχεται στον όγκο του ένα παγωμένο κομμάτι χιονιού. Πραγματοποιούνται πειράματα, παρατηρήσεις, μελέτες, σημειώσεις και καταγράφονται, εμπεριστατωμένα πλέον, τα συμπεράσματα.

τήξη και πήξη του νερού (1)τήξη και πήξη του νερού (3)

Νήπια 1