1ος , 2ος , 3ος και ποιος ακολουθεί;

(Γνωστικές Περιοχές – Μαθηματικά)

Τι σειρά έχουν οι μήνες στο χρόνο; Μπορούμε να βρούμε τη θέση του κάθε μήνα και να την αριθμήσουμε; Με τη βοήθεια των υλικών της τάξης, τα παιδιά εμπλέκονται σε μια βιωματική διαδικασία, μέσα από την οποία αντιλαμβάνονται την έννοια αρίθμησης των αντικειμένων, δίνοντας τα αριθμητικά τους επίθετα.

Τοποθετούν σειρές αυτοκινήτων στο πάτωμα. Όμως… η κυκλοφοριακή κίνηση κρατάει τα αυτοκίνητα για αρκετή ώρα σταματημένα. Τα παιδιά, ως παρατηρητές, καλούνται να μελετήσουν το φαινόμενο στους δρόμους της πόλης, να μετρούν τις σειρές των αυτοκινήτων και να τα απαριθμούν. Κατόπιν, γράφουν στο πάτωμα με κιμωλία, το αριθμητικό επίθετο (1ος , 2ος , 3ος , κ.τ.λ.) που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοκίνητο, ανάλογα με τη σειρά του.

1ος, 2ος, 3ος

Νήπια 1