Τα συναισθήματα του Vivaldi

Έπειτα από ακρόαση του μουσικού κομματιού «Χειμώνας» του Vivaldi, τα προνήπια έκλεισαν τα μάτια και σκέφτηκαν «τι μας έρχεται στο μυαλό;». Τι συναισθήματα προκαλεί το μουσικό κομμάτι; Πως μπορούμε να τα εκφράσουμε; Έτσι, προσπάθησαν να αποδώσουν τις συναισθηματικές τους εντυπώσεις κινητικά. Έπειτα, τις εξέφρασαν και τις εξήγησαν μέσω του λόγου. Τέλος, προσπάθησαν να τις αποδώσουν με εικόνες, μέσω της ζωγραφικής!

τα συναισθήματα του Vivaldi (1)τα συναισθήματα του Vivaldi (2)

Προνήπια 1