Φυσικές Επιστήμες: Πείραμα Τήξη και πήξη νερού

Τα παιδιά με αφορμή τη συζήτηση με θέμα «Χειμώνας», αναφέρονται στον πάγο και διατυπώνουν απορίες για την τήξη και πήξη του νερού. Προτρέπονται να σκεφτούν μέσα από ποιες διαδικασίες θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Χωρίζονται σε ομάδες, κάθε ομάδα γεμίζει το σκεύος της με νερό και το τοποθετεί στην κατάψυξη. Μετά από λίγες ώρες κρατούν το κομμάτι του πάγου και καλούνται, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να το παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, ενθαρρύνονται να διατυπώσουν ερωτήματα και απόψεις, να κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη του πάγου ανάλογα με τη θέση του στο χώρο της τάξης, να διερευνήσουν τις υποθέσεις τους μέσα από το πείραμα. Η δραστηριότητα φτάνει στο τέλος της και τα παιδιά έχουν αποκομίσει γνώσεις μέσα από μία βιωματική διαδικασία.

τήξη και πήξη του νερού (1)τήξη και πήξη του νερού (4)

τήξη και πήξη του νερού (5)τήξη και πήξη του νερού (6)

τήξη και πήξη του νερού (7)τήξη και πήξη του νερού (8)

Νήπια 1, Νήπια 2