Μαθαίνω να οργανώνω τις γνώσεις μου για τους αριθμούς!

Με αφορμή την οργάνωση του μήνα Ιανουαρίου, ως πρώτου μήνα του χρόνου, η συζήτηση επεκτείνεται στις εποχές, τους μήνες, τις ημέρες της εβδομάδας. Γράφουμε τις αντίστοιχες λέξεις και τους αριθμούς στον πίνακα. Κατόπιν, τα παιδιά αναζητούν τους παραπάνω αριθμούς και τις ποσότητες που αυτοί αντιστοιχούν ανάμεσα στα αντικείμενα, τα υλικά της τάξης και το κλασικό αριθμητήριό μας. Τέλος, γράφουν τους αριθμούς στο δάπεδο και ζωγραφίζουν τις ανάλογες ποσότητες αντικειμένων.

μαθηματική οργάνωση (1)μαθηματική οργάνωση (2)

Νήπια 1