Θερμά συγχαρητήρια στους φετινούς βραβευθέντες μαθητές μας στις Βρυξέλλες:

Ζήση-Μήλη Μανώλη

Τασκούδη Αγγελική

Κανελλοπούλου Ιωάννα