Δημιουργική πολιτεία

Με τους φίλους μου θα συνεργαστώ

Πολιτεία θα φτιάξω στο λεπτό

Με κούτες, πινέλα και μπογιές

Πολυκατοικίες φτιάχνουμε μοναδικές.

δημιουργική πολιτεία (1) δημιουργική πολιτεία (2)

δημιουργική πολιτεία (3)

Παιδικός Σταθμός