Επιδιασκόπιο

Κόκκινη κλωστή δεμένη
στην ανέμη τυλιγμένη
δωσ’ της κλώτσο να γυρίσει
παραμύθι…. με επιδιασκόπιο, να ξεκινήσει!!

Παραμύθι-στο-επιδιασκόπιο-(2) Παραμύθι-στο-επιδιασκόπιο-(4)

 

Παραμύθι-στο-επιδιασκόπιο-(3) Παραμύθι-στο-επιδιασκόπιο