Τα αστεράκια μεταμορφώνονται σε μικρούς καλλιτέχνες!!!

Ζωγραφική με πινέλα

Πλαστική με ζυμάρι

Τυπώματα με φύλλα

ζωγραφική-με-πινέλο ζωγραφική-με-πινέλο-(2) πλαστική πλαστική-(3) τύπωμα-φύλλων τύπωμα-φύλλων-(2)

τύπωμα-φύλλων-(3) πλαστική-(2)