Συνεργατική μάθηση

Τα προνήπια καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς εξασκούνται στη συνεργατική μάθηση μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος. Την εβδομάδα που επεξεργαζόμασταν τη θεματική του Πάσχα, η συνεργατική μάθηση έδωσε το παρών μέσα από δύο δραστηριότητες στον τομέα των μαθηματικών και της γλώσσας. Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν να έχουν υπομονή και να περιμένουν τη σειρά τους, να βοηθάνε τους άλλους, να επικοινωνούν, να λύνουν προβλήματα, να εκφράζουν συναισθήματα και επιθυμίες και πολλά άλλα.