φυτΕΥω

Τα προνήπια κατευθύνθηκαν προς τον λαχανόκηπο του σχολείου μας και φύτεψαν αρωματικά φυτά, εκμεταλλευόμενοι την εποχή της άνοιξης. Η  επαφή με τη φύση  συμβάλει στην υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και ενισχύει την οικολογική συνείδηση. Λέγεται ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη την επαφή με τη φύση τόσο, όσο έχει την ανάγκη της επαφής με άλλους ανθρώπου. Παιδιά που συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που οργανώνονται στη φύση  γίνονται πιο δημιουργικά και αποκτούν θετικές κοινωνικές σχέσεις (Moore k Wong).