Φροντίζω το Περιβάλλον

Τα Νήπια ολοκλήρωσαν το τελευταίο εργαστήριο δεξιοτήτων της ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον». Οι μικροί μαθητές μέσα από βιωματικά και διαδραστικά παιχνίδια καθώς και τη μυθολογία ευαισθητοποιήθηκαν σε περιβαλλοντικά ζητήματα και διεύρυναν τις γνώσεις τους για τα καιρικά φαινόμενα. Γνώρισαν τα μέτρα προφύλαξης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αντιλήφθηκαν την αλληλεξάρτηση της κλιματικής αλλαγής με τη μετανάστευση ζώων και ανθρώπων.