«Τυφλόμυγα» και ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ

Κλείνω τα μάτια, επιλέγω και περιγράφω. Ανοίγω τα μάτια, αναγνωρίζω τα κεφαλαία, τα αντιστοιχώ με τα πεζά που βρίσκονται στον μαγνητικό πίνακα. Γράφω στον πίνακα κεφαλαίο και πεζό.

Νήπια 1