Μαθαίνω με το BeeBot

Παίζω με το ΒeeBot. Οργανώνω τη σκέψη μου, μαθαίνω να αναγνωρίζω τα κεφαλαία και να τα αντιστοιχώ με τα πεζά.

Νήπια 1