Εκπαιδευτικό Parkour στη Δικαιοσύνη

Ποιες είναι οι αξίες που διέπουν τον κόσμο και τη ζωή μας; Πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε έναν κόσμο πιο δίκαιο; 

Τα Αστεράκια, έχοντας ως αφόρμηση μία μαριονέτα του γνωστού σε όλους Πινόκιο και με τη βοήθεια του Εκπαιδευτικού Parkour στη Δικαιοσύνη, προσπαθούν να προσεγγίσουν την αξία της Αλήθειας.

Αρχικά, καταγράφουμε τις απόψεις μας στον συνεργατικό πίνακα. Τι είναι η αλήθεια; Ποιες οι δικές μου εμπειρίες; Πώς νιώθω; Στη συνέχεια, μέσα από παραμύθια και παιχνίδια ερχόμαστε πιο κοντά στην Αλήθεια, έχοντας ως στόχο από την αξία να οδηγηθούμε στην αρετή. Τέλος, μέσω του φύλλου απολογισμού, βλέπουμε πώς συναντούμε την Αξία της Αλήθειας στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτή για εμάς και πώς πρέπει να φερόμαστε;

Παιδικός Σταθμός 1 και 2