Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Στο πλαίσιο της Ομαλής Μετάβασης στο Δημοτικό, τα Νήπια συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της A’ Δημοτικού με θέμα: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Νήπια