Τα πληκτροφόρα

Γνωρίζουμε τα πληκτροφόρα μουσικά όργανα. Παίζουμε με το πιάνο και παρατηρούμε το ακορντεόν. Τι ήχο βγάζουν, τι χρώμα έχουν τα πλήκτρα, το μέγεθος τους διαφέρει;

Παιδικός Σταθμός 3