Θεατρική αγωγή

Ολοκληρώνοντας τη διεισδυτική γνωριμία μας με τη Μεσογειακή φώκια Μονάχους, τα παιδιά, στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής, αποδίδουν με δραματοποίηση τη ζωή, τη φροντίδα των παιδιών της και τους κινδύνους που ενέχει η καθημερινότητά της. 
Νήπια 1