Η καλή μας αγελάδα

Τα Αστεράκια μαθαίνουν για το γάλα και από που και την προέλευσή του. Προσεγγίζουμε βιωματικά τη νέα γνώση και το άρμεγμα ξεκινά στις αγελάδες της τάξης μας! Πόσο γάλα θα συγκεντρώσουμε;
Παιδικός Σταθμός 2