Την τελευταία εβδομάδα στο σχολείο μας ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες για το Πάσχα! Ζωγραφίσαμε, ανταλλάξαμε ευχές και ακολουθήσαμε τα γαλλικά έθιμα! Γεμίσαμε παντού γαλλικές ευχές και χαμόγελα! Σας ευχόμαστε Joyeuses Pâques!
Προνήπια 1&2