Παιχνίδι με τις συλλαβές!

Σχηματίζουμε συλλαβές με πατουσάκια στην αυλή του σχολείου μας!
Νήπια 2