Καλή σχολική χρονιά!

Το σχολικό έτος 2017-2018 ξεκίνησε και τα Προνήπια του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ" το υποδέχονται με χαμόγελα και εικαστικές δημιουργίες!
Προνήπια 1 & 2