Το Νηπιαγωγείο μας απέκτησε εθνική ετικέτα ποιότητας!

 
 
Εθνική ετικέτα ποιότητας απονεμήθηκε από το πρόγραμμα e-Twinning στο Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ», για την υλοποίηση του έργου «Μαθαίνω την Ελλάδα από τόπο σε τόπο», της περσινής σχολικής χρονιάς 2016-2017.

Τα Νήπια 2, με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού τους, συμμετείχαν στο πρόγραμμα e-Twinning, στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου εκπαιδευτικού τους project. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning, το οποίο υποστηρίζει διεθνή και εθνικά έργα, αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική μέθοδο και δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ σχολείων με έναν κοινό εκπαιδευτικό στόχο.
 
 

Τα συνεργαζόμενα σχολεία ήταν το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης, το Νηπιαγωγείο «Άγιος Γεώργιος» της Σύρου, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Αθήνας, το Νηπιαγωγείο Φλαμουλίου Τρικάλων και το 22ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας. Παιδιά και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να αισθανθούν και να αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας μάθησης. Βασική προϋπόθεση για το έργο αυτό ήταν η χρήση των νέων τεχνολογιών, μέσω των οποίων τα παιδιά δημιούργησαν καινούριες φιλίες, μοιράστηκαν τις απορίες, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, αντάλλαξαν φωτογραφίες, βίντεο, τα μηνύματά τους, γνώρισαν τα μνημεία, τα ήθη, έθιμα και τα προϊόντα του κάθε τόπου.

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα e-Twinning που πετυχαίνουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, πληρώντας μια σειρά από κριτήρια, που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης.

Το Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» πέτυχε, μέσα από μια σειρά δράσεων, να αποκτήσει την ετικέτα ποιότητας και να βραβεύσει τους μαθητές που συμμετείχαν.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!