Το κόκκινο χρώμα!

Παίρνουμε τα κόκκινα μπαλάκια και ξεκινάμε έναν χορό, με το κόκκινο μπαλάκι να ταξιδεύει σε διαφορά μέρη του σώματος μας!
Παιδικός Σταθμός 3