Δημιουργικό Φθινόπωρο

Δημιουργικό Φθινόπωρο
στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Le Petit La Salle.