Τα Προνήπια γνωρίζουν τη φωτοτράπεζα!

Ένα φωτεινό τραπέζι μάς κίνησε το ενδιαφέρον. Τι να είναι; Λέγεται φωτοτράπεζα και πάνω στη φωτεινή επιφάνειά του μπορούμε να εξερευνήσουμε πολλά πράγματα! Σήμερα γεμίσαμε την επιφάνεια της φωτοτράπεζας με άμμο και με το δάχτυλό μας χαράξαμε, όλοι με τη σειρά, το αρχικό γράμμα του ονόματός μας και αυτό έφεγγε μέσα από την άμμο!
Προνήπια 1 & 2