Το Bingo των γραμμάτων

Καθώς αγαπάμε πολύ τα γράμματα, παίξαμε το γνωστό μας παιχνίδι, Bingo, με καρτέλες γραμμάτων και για πιόνια χρησιμοποιήσαμε κοχύλια και πέτρες από τη γωνιά της φύσης. Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε φορά που δείχναμε ένα γράμμα, λέγαμε δυνατά ποιο είναι αυτό και έπρεπε η κάθε ομάδα να ψάξει μέσα στην καρτέλα της, να δει αν το έχει και να τοποθετήσει επάνω ένα πιόνι. Όποια ομάδα έβρισκε όλα τα γράμματα και συμπλήρωνε την καρτέλα της, έπρεπε να φωνάξει γρήγορα: «BINGO». 
Νήπια 2