Οι 5 αισθήσεις πάνε Νηπιαγωγείο

Μάθαμε για τις πέντε αισθήσεις. Την αίσθηση της όσφρησης, της αφής, της όρασης, της γεύσης και της ακοής. Ποιο όργανο συνδέεται με κάθε αίσθηση και πώς λειτουργεί; Παράλληλα γνωρίσαμε τη γραφή Braille και τη Νοηματική Γλώσσα.
Προνήπια 1 & 2