Ελαφρύ και βαρύ

Με αφορμή το αίνιγμα της Ντίνας Χατζηνικολάου «Το φύλλο το ξερό», τα παιδιά προβληματίστηκαν για την ξεχωριστή ιδιότητα του ξερού φύλλου (ελαφρύ). Πειραματίστηκαν λοιπόν με τα ξερά φύλλα στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου. Κατόπιν, πέρασαν στην τάξη και αναζήτησαν υλικά, τα οποία θα είχαν αυτή την ιδιότητα: βαμβάκι, φτερά, πούπουλα, φύλλα Α4. Στη συνέχεια, τα αντιπαρέθεσαν με υλικά τα οποία είχαν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά (βαριά). Η πειραματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και οι ομάδες καταγράφουν τα συμπεράσματά τους.

Νήπια 1