Το Bee Bot και ο φυσικός κύκλος του νερού

Με τη συμβολή του φίλου μας, του Bee Bot, θα μάθουμε για τον φυσικό κύκλο του νερού. Έχουμε τοποθετήσει στο δάπεδο το κατάλληλο θεματικό περιβάλλον (εκπαιδευτικό mat) με το συγκεκριμένο θέμα. Τα παιδιά, δουλεύοντας σε ομάδες, προγραμματίζουν το ρομποτάκι, ώστε να κινηθεί με απλές κινήσεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερις εικόνες, με συγκεκριμένη διαδοχική σειρά:

1. Νερό θαλασσών, λιμνών, ποταμών

2. Το νερό εξατμίζεται με τη μορφή υδρατμών

3. Δημιουργούνται τα σύννεφα

4. Τέλος, αυτά σε χαμηλές θερμοκρασίες ψύχονται,  υγροποιούνται και πέφτουν στη γη με τη μορφή βροχής, χιονιού ή χαλαζιού.

Νήπια 1