Ο Χούλης Βατραχούλης στον Παιδικό Σταθμό

Σήμερα ο Χούλης ο Βατραχούλης επισκέφθηκε την αστεροτάξη μας. Ενθουσιάστηκε με τα παιχνίδια που έχουμε στην τάξη και ήθελε να παίξει με όλα. Αλλά, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα… Δεν ήξερε πώς να παίξει μαζί τους, με αποτέλεσμα να κάνει άνω κάτω την τάξη μας. Τ’ αστεράκια του έδειξαν πως παίζουμε με τα παιχνίδια αλλά και πως συμμαζεύουμε την τάξη μας. Παρέα με τον Χούλη, τ’ αστεράκια μαθαίνουν έναν σημαντικό κανόνα της τάξης μας.

Παιδικός Σταθμός 1