Ένα «μαρτάκι» για το χελιδονάκι

002Ο Μάρτιος τελείωσε κι εμείς οφείλουμε, σύμφωνα με την παράδοση, να ολοκληρώσουμε το έθιμο με το «μαρτάκι». Μετά το διάλειμμά μας, αφήνουμε τον προαύλιο χώρο και κατευθυνόμαστε στην πίσω πλευρά του νηπιαγωγείου μας, εκεί όπου τα κλαδιά των φυτών μας περιμένουν να αφήσουμε τα «μαρτάκια» μας. Τα παιδιά επιλέγουν κλαδάκι και κρεμούν το «μαρτάκι» τους, με την ελπίδα ότι έτσι συμβάλλουν στην προσπάθεια των χελιδονιών να χτίσουν τις φωλιές τους.

Νήπια 1