Επισκέφτηκε την τάξη μας, για ακόμα μία φορά, η Σούλα, η μελισσούλα! Μαζί της έφερε ένα σωρό σχήματα με διαφορετικά χρώματα: το τρίγωνο, το τετράγωνο, τον κύκλο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Τα παιδιά επέλεγαν μια κάρτα – εντολή, η οποία τους υποδείκνυε που θέλει να πάει η μελισσούλα. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά αναγνώριζαν κάθε φορά το σχήμα, το εντόπιζαν και προγραμμάτιζαν ανάλογα το Bee Bot.

σχήματα και χρώματα με το Bee Bot (1)σχήματα και χρώματα με το Bee Bot (2)σχήματα και χρώματα με το Bee Bot (3)

Προνήπια 2