Μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού

Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού, όπου γνωρίσαμε παλιά παιχνίδια (τσέρκι, κεραμιδάκια, βόλους, πεντόβολα, κα), φτιάξαμε τα δικά μας παιχνίδια (ξύλινα καραβάκια, πάνινες κούκλες, τηλέφωνο) και περιηγηθήκαμε στην έκθεση παιχνιδιών, η οποία περιελάμβανε αντίγραφα παιχνιδιών της αρχαιοελληνικής και βυζαντινής εποχής, της νεότερης Ελλάδας και των λαϊκών πανηγυριών. Στο τέλος, παίξαμε παραδοσιακά κινητικά παιχνίδια.

μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού (1)μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού (2)

μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού (3)μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού (4)

μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού (5)μουσείο παραδοσιακού παιχνιδιού (6)

Παιδικός Σταθμός 1 & 2