Οι οδηγοί της τάξης μας

Μετατρέψαμε την τάξη μας σε δρόμο, ζωγραφίζοντας τον με κιμωλία! Πήραμε πιάτα και τα κάναμε τιμόνια. Κάθε αμάξι έβαλε ζώνη, έβαλε μπρος και ξεκίνησε τη διαδρομή του! Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν στο κόκκινο φανάρι, ελάττωσαν ταχύτητα στις διαβάσεις, μήπως περάσει κάποιος πεζός και σταμάτησαν στο STOP για να ελέγξουν αν περνάνε άλλα αυτοκίνητα. Έπειτα, τα Προνήπια 1 έγιναν τροχονόμοι, σταμάτησαν τους παραβάτες Κ.Ο.Κ. και ζήτησαν πρόστιμο από τους απρόσεκτους οδηγούς.

οι οδηγοί της τάξης μας (1)οι οδηγοί της τάξης μας (2)οι οδηγοί της τάξης μας (3)οι οδηγοί της τάξης μας (4)

Προνήπια 1