Τα ζώα του αγρού

Με την ολοκλήρωση του Project για τα ζώα του αγρού, φτιάξαμε μια σύνθεση, με τη χρήση μικτής τεχνικής, με θέμα το άλογο. Δουλέψαμε τα δύο επίπεδα. Τα παιδιά ζωγράφισαν ένα δάσος, με μια σειρά από δεντράκια, για να δημιουργήσουν το πίσω επίπεδο, ενώ στο εμπρός επίπεδο κόλλησαν το αλογάκι που είχαν χρωματίσει και κόψει λίγο πριν. Ολοκλήρωσαν ζωγραφίζοντας τα πόδια του αλόγου.

Οι εργασίες που έγιναν στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, είχαν στόχο τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις διάφορες τεχνικές και να δουλέψουν τη σύνθεση και τη μικτή τεχνική. Χρησιμοποίησαν με συνδυαστικό τρόπο πολλά υλικά, ώστε να δημιουργήσουν όμορφες εργασίες που είχαν ως θέμα κάτι που τους αρέσει πολύ – τα ζωάκια!

άλογογουρούνι

πρόβατοσκατζόχοιρος

Club Εικαστικής Έκφρασης
Μαριάννα Νικηφόρου