Τριγωνοδιαδρομή

Τριγωνο - εισιτήριο χρειάζομαι, από τριγωνο – σκαλοπάτια ξεκινώ,
μέσα από τούνελ περνώ,
σε δοκούς ισορροπίας ανεβαίνω – κατεβαίνω
και σε τρίγωνο, ξανά καταλήγω.

Πως μου άρεσε! Θέλω να το ξανατριγωνοπροσπαθήσω!

τριγωνοδιαδρομή (1)τριγωνοδιαδρομή (2)

τριγωνοδιαδρομή (3)τριγωνοδιαδρομή (4)

Παιδικός Σταθμός 1