Τα αντίθετα

Μια τόμπολα αμφιπλευρικότητας φτιάχνω, τα αντίθετα να μάθω, πάνω – κάτω, μέσα – έξω, δεξιά – αριστερά, στη στιγμή παιχνίδι κάνω. Όλα αυτά με ένα κομμάτι τούρτας, που έχω ζωγραφίσει, και ένα χάρτινο πιάτο. Τις κατευθύνσεις μαθαίνω παίζοντας απλά!

τα αντίθετα (1)τα αντίθετα (2)τα αντίθετα (3)τα αντίθετα (4)

Παιδικός Σταθμός 3