"Γνωρίζω την κοινότητά μου"

Τα Προνήπια του σχολείου μας πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση με τα Προνήπια του Σχολείου “Δελασάλ” της Αθήνας και ταυτόχρονα παρακολούθησαν εκπαιδευτική ενημέρωση από την οργάνωση iSea, για τη μόλυνση και προστασία των θαλασσών. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι τα παιδιά να αισθανθούν ότι είναι μέλη μιας μεγαλύτερης κοινότητας πέρα από τη σχολική μας τάξη και να ενισχυθεί το αίσθημα του παγκόσμιου πολίτη.

Προνήπια 1 και 2