Ο κύριος Κ.Ο.Κ. επισκέπτεται τα Προνήπια

Το 3ο εργαστήριο δεξιοτήτων ξεκίνησε και τα προνήπια του σχολείου μας συζήτησαν για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα σήματα. Μάθαμε για τη σωστή συμπεριφορά στους δρόμους και γίναμε προσεκτικοί οδηγοί γιγάντιων οχημάτων. 

Προνήπια 1 και 2